Kavaliauskas
Kompostuojant atliekų dumblą siūloma atsisakyti perteklinių reikalavimų

dumblaAplinkos ministerija parengė dviejų įsakymų, reglamentuojančių nuotekų dumblo tvarkymą ir panaudojimą, pakeitimus. Šiais pakeitimais siūloma atsisakyti perteklinių reikalavimų nuotekų dumblo kompostavimui, anaerobiniam apdorojimui ir laikymui.

Siekiant išvengti nepageidaujamų kvapų 2020 m. liepos 3 d. buvo priimtas aplinkos ministro įsakymas, numatantis reikalavimą visiems nuotekų dumblo tvarkytojams priimti, laikyti, kompostuoti, anaerobiškai apdoroti (rauginti, pūdyti) nuotekų dumblą ir kitas kartu įrenginiuose apdorojamas biologiškai skaidžias atliekas uždarose patalpose, užtikrinant kvapų sklidimo prevenciją, dujų išvalymą prieš išleidžiant į aplinką. Šis įsakymas turėjo įsigalioti 2025 m. sausio 1 d.

Tačiau 2018-2023 m. gyventojų skundų dėl nepageidaujamų kvapų sulaukiama sąlyginai mažai  ir išimtinai tik dėl kai kurių dumblą apdorojančių įmonių veiklaviečių: per pastaruosius penkerius metus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro pateiktais duomenimis pasitvirtino tik vienas skundas Vilniaus regione.

Atsižvelgiant į šias aplinkybes siūloma įmonėms, priimančioms, laikančioms, tvarkančioms ir apdorojančioms nuotekų dumblą leisti pasirinkti kvapų sklidimo prevencijos priemonę įvertinus vietovės ir apdorojamų atliekų specifiką: naudoti kvapus surišančias medžiagas, probiotikus, uždarą atliekų apdorojimo technologiją ar kitas priemones. Atsisakius šio reikalavimo taip pat bus išvengta perteklinių investicijų, kurios galimai sąlygotų gyventojams teikiamų paslaugų brangimą.

Tokias priemones galima numatyti išduodant ar keičiant taršos leidimus ar taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus. Pažymėtina, kad Aplinkos apsaugos agentūra ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras turi teisę inicijuoti šių leidimų keitimą, jei yra nustatomas kvapo koncentracijų ribinių verčių viršijimas. Todėl jei pasirinktų kvapų prevencijos priemonių nepakanka, jos gali būti papildytos.

Pastabas ir pasiūlymus „Dėl Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų patvirtinimo“   ir „Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimai“ patvirtinimo“  galima teikti iki rugsėjo 20 d. Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

Aplinkos ministerijos nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode