Sare roma
Procentai
RETRO

Popiežiaus pal. Jono Pauliaus I mokymas vienu sakiniu

mokymasKetvirtadienį, rugsėjo 28 d., minimos popiežiaus pal. Jono Pauliaus I mirties 45 metinės. Rugsėjo mėnesį taip pat sukako buvusio Venecijos patriarcho ir Romos vyskupo Albino Luciani – Jono Pauliaus I – beatifikacijos pirmosios metinės. 2022 m. rugsėjo 4 d., popiežius Pranciškus iškėlė Garbingąjį Dievo tarną į Altorių garbę, jį paskelbdamas Bažnyčios palaimintuoju.

Šio popiežiaus pontifikato, istoriškai vieno iš trumpiausių – jis tęsėsi tik 34 dienas – mokymą būtų galima sutalpinti į vieną sąsiuvinį. Popiežiaus pal. Jono Pauliaus I mokymo pagrindą sudaro keturių bendrųjų trečiadienio audiencijų katechezės apie meilės, vilties, tikėjimo ir nuolankumo dorybes, penkių sekmadienio vidudienio susitikimų mintys ir dar kelios kalbos bei homilijos.

Nuolankumo dorybę pal. Jonas Paulius I laikė pamatine – didžiąja dorybe. Kai dvidešimčia metų anksčiau tapo vyskupu ir galėjo rinktis kokį šūkį įrašyti į savo vyskupystės herbą, A. Luciani nedvejodamas įrašė nuolankumo dorybę, išreikštą lotynišku žodžiu humilitas, kurią laikė viso savo gyvenimo programa.

Katechezėse popiežius pal. Jonas Paulius I kalbėdavo be parengto teksto, gyvai, atmintinai cituodavo gana ilgus savo pirmtakų ir garsiųjų rašytojų tekstus arba iliustruodavo savo mintimis ir gyvenimo patirtimis. Kartą, kalbėdamas apie nuolankumo dorybę, net įspėjo, jog yra pavojus, kad bus nesuprastas.

Pirmojoje savo katechezėje priminęs tai, ką Viešpats labai karštai paragino – kad būtume nuolankūs – pal. Jonas Paulius I Jėzaus žodžiais ragino: „Net jei esate atlikę girtinų darbų, sakykite esame neverti tarnai“. Ir pridūrė: „Tačiau iš tikrųjų visi mes linkstame daryti priešingai: norime būti matomi!“

„Būkime maži, maži: tai mums visiems svarbi krikščioniška dorybė“, – patikino popiežius.

Visą popiežiaus pal. Jono Pauliaus I mokymą galima apibendrinti keliais trumpais sakiniais, sako jo buvęs asmeninis sekretorius, Don Orione kongregacijos misionierius, t. Diego Lorenzi. Dvasininkas buvo greta Albino Luciani kiek daugiau nei paskutiniuosius du jo gyvenimo metus Venecijos patriarchate ir, po išrinkimo popiežiumi, Romoje. Po popiežiaus mirties sekretorius sugrįžo į savo kongregaciją, kurį laiką tarnavo misijose Filipinuose, paskui Afrikoje ir Indijoje.

T. D. Lorenzi viename susitikime su Don Orione kongregacijos misionieriais prisiminė pal. Jono Pauliaus I kalbą, kurios ištrauka, anot jo, susumuoja viso pontifikato žinią:

„Dievo nenykstanti meilė skirta kiekvienam iš mūsų“ – patikino popiežius pal. Jonas Paulius I 1978 m. rugpjūčio 10 d sekmadienio vidudienio maldos susitikime ir pridūrė: – „Žinome – Dievas visada žvelgia į mus, net tada, kai atrodo, kad užėjo naktis. Jis yra tėvas. Dar daugiau – jis yra motina“. (SAK/Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode