Procentai
RETRO

Popiežiaus katechezė: jaunimas atvyko į Lisaboną susitikti su Kristumi!

kristumiRugpjūčio 9 d., po trumpos vasaros pertraukos ir kelionės į Portugaliją, vėl įvyko įprastinė popiežiaus Pranciškaus trečiadienio bendroji audiencija. Pranciškus priėmė kelis tūkstančius maldininkų Pauliaus VI audiencijų salėje Vatikane. Po įvadinės maldos, katechezės apie kelionę ir PJD Lisabonoje ir kalbinių grupių pasveikinimo, popiežius su maldininkais sukalbėjo „Tėve mūsų“ maldą ir suteikė apaštališkąjį palaiminimą.

„Kai Ukrainoje ir kitur pasaulyje kariaujama, o tam tikrose slaptose salėse planuojamas karas, PJD visiems parodė, kad galimas kitoks pasaulis – brolių ir seserų pasaulis, kuriame plevėsuoja visų tautų vėliavos, viena greta kitos, be neapykantos, baimės, užsidarymo ir be ginklų! Jaunimo žinia buvo aiški. Bet ar žemės galiūnai ją išgirs? Ar išklausys taikos trokštančio jaunimo prašymą?“

Šiais žodžiais popiežius Pranciškus trečiadienio bendrosios audiencijos katechezėje kreipėsi į maldininkus, pažymėdamas, kad jaunimo taikos prašymas yra kaip Jėzaus palyginimas mūsų laikams. Ir šiandien Jėzus sako mums: „Kas turi ausis, teklauso; kas turi akis temato“. Viliamės, kad visas pasaulis išgirstų šią PJD žinią, matytų jaunimo susitikimo grožį ir atitinkamai žengtų pirmyn“, – sakė popiežius bendrosios audiencijos katechezę skyręs PJD Lisabonoje ir savo vizitui Fatimoje.

Pasak Pranciškaus, po pandemijos krizės PJD Lisabonoje pralaužė ledus ir buvo nauja pradžia didingos jaunimo piligrimystės per visus žemynus Jėzaus Kristaus vardu.

Priminęs PJD temą „Marija susiruošusi skubiai iškeliavo“ (Lk 1, 39), popiežius sakė, kad Evangelija PJD jaunimui pasiūlė Švč. M. Marijos pavyzdį, skubančios Marijos: ji visada daro, ką reikia, skubiai, niekad neverčia mūsų laukti, nes ji visų motina. Marija ir dabar, trečiajame tūkstantmetyje, veda jaunimo, sekančio Kristaus pėdomis, piligrimystę taip, kaip tai darė prieš šimtmetį Fatimoje, kai kreipėsi į tris vaikus, jiems pavesdama tikėjimo ir vilties Bažnyčiai ir pasauliui žinią. Popiežius sakė, kad būtent todėl šios kelionės metu jis sugrįžo į Fatimą ir su jaunimu meldė Dievą, kad išgydytų pasaulio sielos ligas.

Išdidumas, melas, priešiškumas ir smurtas yra sielos ligos ir pasaulis jomis serga, sakė popiežius pažymėdamas, kad Fatimoje atnaujino Europos ir pasaulio paaukojimą Švč. M. Marijos Širdžiai. „Aš meldžiausi už taiką, nes visur pasaulyje daug karų“, – tęsė Pranciškus, kuris su audiencijos dalyviais pasidalijo susitikimo su jaunimo iš Ukrainos grupe Lisabonoje įspūdžiais.

„Minios entuziastiško jaunimo atvyko į Lisaboną. Pasimačiau su nedidelėmis jų grupėmis, kai kurios jų patyrusios daug problemų – grupė jaunų ukrainiečių pasidalijo skausmingomis istorijomis“, – sakė Pranciškus.

„PJD Lisabonoje nebuvo atostogos, turistinė kelionė, nebuvo dvasinis įvykis dėl savęs, o gyvas susitikimas su Jėzumi per Bažnyčią. Jaunimas atkeliavo susitikti su Kristumi.“

Popiežius dėkojo Portugalijai už Lisabonos PJD, pasidžiaugė, kad visuose renginio įvykiuose dalyvavo prezidentas, sakė esąs tikras, kad vietinė Bažnyčia Portugalijoje, kaip atpildas už įdėtas didžiules rengimo ir priėmimo pastangas, prisipildys naujomis jėgomis, kad tęs naują kelionę, galės su apaštališku užsidegimu vėl užmesti tinklus. (SAK/Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode