Procentai
RETRO

Popiežius: šv. Pranciškaus regula – Jėzaus meilės druska

regulaItalų dienraštis „La Stampa“ išspausdino popiežiaus Pranciškaus pratarmę t. Zdzisławo Kijaso, teologo ir pranciškonų konventualų vienuolio, knygai „Knibždantis gyvenimu“ (itališkai „Brulicante di vita“) skirtai šv. Pranciškaus Asyžiečio regulos 800 metų jubiliejui.

Anot popiežiaus, šv. Pranciškus savo broliams nurodė Evangeliją kaip gyvenimo stiliaus regulą ir formą. Jis gyvenimo pavyzdžiu siūlo ne save, o rodo į Kristų, vienintelį mokytoją. Apsisprendimo esmė glūdį sekime Kristaus pėdomis. Šv. Pranciškus yra žmogaus gyvenimo mokytojas, raginantis brandinti džiaugsmo ir meilės pilnatvę. Šventasis Pranciškus taip pat yra įžvalgumo mokytojas, pažymėjo popiežius, primindamas „Trijų draugų legendą“ – XIII a. pranciškonų brolių atsiminimus apie šv. Pranciškų ir svarbiausius jo gyvenimo įvykius.

Šv. Pranciškaus paprastumas ir regulos dvasia yra visuotinė dovana per visus laikus keliaujančiai Bažnyčiai. Asyžietis iš Evangelijos sėmėsi jėgų ir įkvėpimo savo regulai, kad taptume bendruomenėmis, be ribų atviromis kitiems. Jis mums perdavė gyvenimo bendrystėje proceso istoriją, kurio centre Evangelija – krikščioniškojo gyvenimo esmė.

Pranciškaus regula sužadina širdis ir protus, kad ugdytume žmoniškumą ir puoselėtume ryšius su Dievu ir artimu. Tai rūpinimosi kitu pedagogika, kuri atveria kelią bendruomeninio atpažinimo procesams, leidžia palaipsniui atrasti džiaugsmą būti Meilės pašauktiems ir mylėti, skatina išsižadėti visko, kas apsunkina. Pranciškaus regula yra ne tam, kad mus prirakintų ar prispaustų tikrovės neatitinkančių taisyklių našta, o kad palengva prisiderinę prie Kristaus žingsnių gebėtume siekti to, kas gera.

„Tai ėjimas atsivėrimo Dievui ir artimui keliu, leidžiantis pakilti link visą žmonijos šeimą priimančio Dangaus, kad gyventume džiaugsmingai, su laisva ir pasauliui atvira širdimi, su Jėzaus meilės druska. Ši druska yra tikrasis Pranciškaus regulos vaisius“, – pažymėjo veikalo pratarmėje popiežius Pranciškus. (SAK/Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode