Sare roma
Procentai
RETRO

Atlaidai Porciunkulėje 2023 metais

porciunPorciunkulėje (Asyžius), trečiadienį, rugpjūčio 2 d., pagal aštuonių šimtmečių tradiciją, švenčiami garsieji Šv. Pranciškaus atlaidai, vadinami Asyžiaus arba Porciunkulės atlaidais.

Atlaidų pradžios Mišias rugpjūčio 1 d., aukojo t. Massimo Fusarelli, Pranciškonų mažesniųjų brolių vyresnysis, o trečiadienį pagrindinėms atlaidų šv. Mišioms vadovaus nominuotasis kardinolas, pranciškonas arkivyskupas Pierbattista Pizzaballa, Jeruzalės lotynų patriarchas.

Porciunkulės atlaidus 1216 m. formaliai suteikė popiežius Honorijus III, pagal šv. Pranciškaus Asyžiečio prašymą, kuris kiek vėliau popiežiškąja bule (1223 m. Solet annuere) pripažino ir Pranciškaus Mažesniųjų brolių ordiną.

Pagal Pranciškaus Asyžiečio mintį, atlaidai skirti visiems, jų proga (rugpjūčio 2 d.) apsilankantiems Porciunkulės koplyčioje, esančioje prie pat Asyžiaus. Į popiežiaus Honorijaus klausimą, kam to reikia, šv. Pranciškus atsakęs: „Noriu visus pasiųsi į Dangų!“.

Popiežius sutiko ir atlaidus suteikė kartą per metus, rugpjūčio 2 d. Porciunkulės koplyčioje apsilankantiems atgailautojams. Vėliau atlaidų galimybė išplėsta visose pranciškonų bažnyčiose tą pačią rugpjūčio 2 d., o Porciunkulės bažnyčioje – kasdien. Dabar Porciunkulės atlaidus rugpjūčio 2 d. tikintieji gali pelnyti bet kurioje pasaulio katalikų bažnyčioje įvykdžius atlaidams privalomas sąlygas: sakramentinę išpažintį, dalyvavimą Eucharistijoje, Komunijos priėmimą ir maldą popiežiaus intencija.

SAK/Vatican News nuotr.

 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode