Sare roma
Procentai
RETRO

Mirė kunigas Remigijus Gaidys 1965 – 1991 – 2023

kungaidys2023 m. liepos 22 d., po sunkios ligos, Marijampolės ligoninėje, mirė kunigas Remigijus Gaidys.

Kun. Remigijus Gaidys gimė 1965 m. liepos 18 d. Jonavoje.

1972 – 1983 m. mokėsi Jonavos IV vidurinėje mokykloje.

1986 – 1990 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. Dar būdamas klieriku įstojo į Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuoliją.

 

1991 m. vasario 24 d. buvo pašventintas kunigu.

1993 – 1997 m. studijavo Romoje.

Kunigas Remigijus Gaidys darbavosi šiose pareigose:

nuo 1991 m. kovo 4 d. – Kauno Arkikatedros – Bazilikos parapijos vikaras;

nuo 1991 m. gegužės 30 d. – Kauno Švč. Jėzaus Širdies parapijos vikaras;

nuo 1991 m. liepos 31 d. – Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo parapijos vikaras;

nuo 1997 m. spalio 16 d. – Marijampolės katalikiškos marijonų gimnazijos direktorius;

nuo 2003 m. rugsėjo 8 d. – Slavikų Šv. Onos parapijos klebonas;

nuo 2004 m. gegužės 12 d. – Šunskų Šv. Marijos Magdalietės parapijos klebonas;

nuo 2006 m. spalio 31 d. – įkardinuojamas Vilkaviškio vyskupijoje;

nuo 2007 m. spalio 31 d. – Marijampolės apskrities policijos kapelionas;

nuo 2017 m. birželio 13 d. – Plutiškių Šv. Juozapo ir Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies parapijų klebonas.

Kunigas Remigijus Gaidys buvo Dievui ir Bažnyčiai atsidavęs kunigas, kuris savo tarnystės metais darbavosi ne tik su jam patikėtų parapijų žmonėmis, bet ir marijonų gimnazijoje bei tarp Marijampolės apskrities policijos pareigūnų. Visi jį atsiminsime kaip nuoširdų, šviesų ir gerą humoro jausmą turėjusį kunigą. Kunigiškos tarnystės metu Vilkaviškio vyskupijoje nesiekė aukštų pareigų ar garbės sau, bet ypatingai puoselėjo pamaldumą Švč. Jėzaus Širdžiai ir Šv. Marijai Magdalietei. Būtent šios Šventosios šventėje ir iškeliavo į Dangiškojo Tėvo namus. Kunigas Remigijus jautė artimą ryšį su gamta, nuolat rūpinosi bažnyčių, kuriose darbavosi aplinka, daug metų puoselėjo bitininkystę.

Kunigas Remigijus Gaidys liepos 25 d. palaidotas, kaip pats pageidavo, Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode