Procentai
RETRO

Padėkota Dievui už 25-erius tarnystės metus

sidabrinisjubLiepos 19 d. 12 val. Sedos Švč. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius ir dar 24 kunigai aukojo Padėkos šv. Mišias už sidabrinį kunigiškos tarnystės jubiliejų švenčiančius: parapijos kleboną kun. Virginijų Palionį bei Skuodo parapijoje tarnaujantį kun. Sigitą Žilį. Maldoje prisimintas ir jau amžinybėn iškeliavęs kurso draugas kun. Antanas Pryšmantas bei Ukrainoje dirbantis arkivyskupas Visvaldas Kulbokas.

 

Lygiai prieš 25-erius metus minėtiems dvasininkams a. a. vyskupas Antanas Vaičius Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje suteikė Kunigystės šventimus.

Eucharistijos šventimui vadovavęs Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius pamaldų pradžioje pasveikino dalyvaujančius jubiliatus – kun. Sigitą Žilį ir kun. Virginijų Palionį, pakvietė melstis už arkivysk. Visvaldo Kulboko tarnystę taikos labui Ukrainoje bei melsti Dievo gailestingumo mirusiam kun. A. Pryšmantui.

Telšių ganytojas padėkojo kunigams jubiliatams, kad prieš 25-erius metus jie ištarė Dievui „Taip“ ir išėjo iš savo patogaus būvio, kad galėtų pilnai būti Dievo dispozicijoje: eiti ten, kur Viešpats per vyriausius ganytojus juos siųs.

Vyskupas sakė: „Matome, kad šiandien pjūtis yra ne tik kad didelė, bet ji vis dar didėja, nes labai trūksta pjūties darbininkų, labai trūksta dvasininkų. Specialistai kalba apie perdegimo sindromą, – tą burn out, kuomet dėl didžiulės sielovadinės apkrovos pervargstama ir nieko nebenorima daryti“.

Kunigus jubiliatus pasveikino parapijiečiai ir bičiuliai.

Birutės Šneideraitienės nuotr. Daugiau nuotraukų: Facebook

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode