Procentai
RETRO

Padėkos šventė ir sidabro votai

zemalevotosBalandžio 18-ąją minima Tarptautinė paminklų ir paminklinių vietovių apsaugos diena. Ta proga Mažeikiuose keturias dienas organizuoti įvairūs kultūros paveldo sklaidai skirti renginiai. Baigiamasis jų – balandžio 21 d. Žemalės bažnyčioje vykusi padėkos šventė.

 

Balandžio 17 ir 19 d. mažeikiškiai buvo pakviesti pietų pertrauką skirti paveldui ir fotografijai, 20 d. – į Mažeikių muziejuje vykusią Sigito Strazdausko fotografijos darbų parodą. Apie minėtus renginius išsamiau rašė Budas.lt

Balandžio 21 d. Žemalės Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje vyko baigiamasis renginys – Padėkos šventė. Tą dieną Žemalės parapija minėjo 270 metų įsteigimo sukaktį. Aukotos šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, atidengta ir pašventinta atminimo lenta parapijos steigėjui ir bažnyčios fundatoriui Žemaičių vyskupui Antanui Tiškevičiui ir Žemalės bažnyčios fundatoriui Kazimierui Pilsudskiui. Pristatyti atminimo lentos sumanytojai ir menininkai: projekto rengėjas architektas, Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto dekanas, prof. Ramūnas Banys, darbus atlikęs skulptorius, Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto doc. Marius Norkus.

Atminimo lentos idėjos autorius – Mažeikių rajono savivaldybės garbės pilietis Michal Rudnicki, kuris į renginį atvyko drauge su Lenkijos ambasadoriumi Lietuvoje.

Be būrio garbių dvasininkų, padėkos šventėje dalyvavo ir tą dieną Mažeikių rajone lankęsis LR Kultūros ministras Simonas Kairys, Kultūros paveldo apsaugos institucijos vadovai, Seimo narė Laima Nagienė ir kiti svečiai.

Susirinkusieji galėjo išgirsti istoriko Povilo Šverebo paskaitą „Žemalės žemės: žmonės ir jų darbai“.

Geradariams – sidabro votai

Jau antri metai rengiami geradarių apdovanojimai. Šiemet apdovanota 15 žmonių. Įrėminti Mažeikių kilusios dailininkės Rūtos Ničajienės sukurti sidabriniai širdelės formos votai su užrašu „Kur tavo lobis, ten ir tavo širdis“ (Mt 6, 19-23) įteikti: Kaziui Malakauskui, Nijolei Jurgilevičienei bei Jurgitai Paulauskaitei (Židikų Šv. Jono Krikštytojo parapija), Onai Kanopkienei (Renavo Šv. Izidoriaus parapija); Aleksandrai Kesminienei (Ukrinų Šv. Antano Paduviečio parapija); Rasai Tamošiūnienei, Nijolei Stonienei bei Staselei ir Stasiui Kekiams (Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapija); Almai ir Raimondui Butkams bei Monikai Andriejauskienei (Žemalės Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapija); Vidmantui Alčauskiui bei Povilui Šverebui (Tirkšlių Kristaus Karaliaus parapija) Aldonai Gailiūnienei (Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija); Lidijai Svobutienei (Mažeikių evangelikų liuteronų parapija); Birutei Šneideraitienei (Telšių vyskupijos Mažeikių dekanatas).

Unikalus koncertas

Šventinio vakaro pabaigoje „Serafimų giesmes“ unikaliais Žemalės bažnyčios vargonais atliko ansamblis „Barocco duo“ – mecosopranai Renata Dubinskaitė ir Saulė Šerytė. Vargonais grojo aktyviai koncertuojanti Lietuvoje ir užsienio šalyse, tarptautinių konkursų laimėtoja, meistriškumo kursų vadovė Dovilė Savickaitė.

Laukia staigmenos

Rugsėjo 21 d., minint Tarptautinę turizmo dieną, pėsčiųjų tilte per geležinkelį anksti rytą bus atidaryta meninių fotografijų paroda, kurios akcentas – mieste esančios kultūros vertybės. Pasak Mažeikių r. savivaldybės paveldosaugininkės Rūtos Končiutės-Mačiulienės, laukia neįprastas parodos atidarymas ir ne viena staigmena.

Autorės nuotr.

Daugiau nuotraukų: Facebook

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode