Procentai
RETRO

Respublikinė konferencija ,,Socialinės inovacijos – kelias į vaiko sėkmę“

Spalio 22 d. Sedos darželyje vyko respublikinė konferencija ,,Socialinės inovacijos – kelias į vaiko sėkmę“. Šios konferencijos iniciatorės ir organizatorės – direktorė Birutė Radavičienė ir socialinė pedagogė Vilma Pocienė.

Socialinės inovacijos – tai naujos strategijos, idėjos, organizavimo būdai, kuriais tenkinami įvairaus pobūdžio socialiniai poreikiai. Nauja socialinė idėja tampa inovacija tada, kai ji įgyvendinama ir teikia naudą. Pokyčiai visuomenėje skatina tobulėti socialinius pedagogus, darbuotojus, dirbančius su vaiku ir šeima, todėl tenka ieškoti būdų ir formų, kurios turėtų įtakos pokyčiams. Svarbu, kad socialinis pedagogas ar darbuotojas galėtų paveikti ne tik vaiką, bet ir jo tėvus, globėjus, kurie veikia vaiko ateitį ir dabartį.

 

Konferencijos tikslas – pasidalinti gerąja darbo patirtimi, formų ir metodų įvairove dirbant ir bendradarbiaujant su vaiku, šeima, globėjais, institucijomis, paskatinti alternatyvų požiūrį į šeimą, pozityvios tėvystės skatinimą, pasiūlyti naujus bendradarbiavimo būdus sprendžiant socialines problemas. Ji skirta ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovams, Vaiko gerovės komisijos pirmininkams, socialiniams pedagogams, seniūnijų socialiniams darbuotojams, dirbantiems su rizikos šeimomis, Pedagoginės psichologinės tarnybos atstovams, socialinių pedagogų metodinių ratelių pirmininkams.

Konferencijos dalyvius pasveikino Sedos darželio priešmokyklinės grupės vaikai ir Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Zakalskienė.

Pranešimus pristatė: Sedos darželio direktorė B. Radavičienė – ,,Socialinės inovacijos vaikų darželyje, kas tai?“; Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Salvinija Lukšienė ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Jurgita Radeckienė – ,,Mažeikių rajono švietimo pagalbos kokybė ir kiekybė ugdant specialiųjų poreikių vaikus, dirbant su rizikos šeimomis“; Sedos darželio socialinė pedagogė V. Pocienė – „Socialinio pedagogo vaidmuo ugdymo procese“; Šerkšnėnų seniūnijos socialinė darbuotoja Nijolė Liegaudienė – „Socialinis darbas su rizikos šeimomis Mažeikių r. Šerkšnėnų seniūnijoje“; Skuodo vaikų lopšelio-darželio socialinė pedagogė Rita Vizgaudienė – „Socialinio pedagogo patirtis darželyje“; Sedos darželio psichologė Elena Šmitienė – „Sąmoningumas – sąlyga pozityviam tėvų įsitraukimui į vaikų ugdymą“; Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ socialinė pedagogė metodininkė Diana Tiškuvienė – „Pozityvios tėvystės reikšmė teikiant švietimo pagalbą vaikams“; Klaipėdos Medeinės mokyklos vyr. socialinė pedagogė Liana Paulauskienė ir psichologė Sonata Mickuvienė – „Kompleksinė pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams“; Sedos V. Mačernio gimnazijos socialinė pedagogė ir etikos mokytoja Edita Kleinauskienė – „Naujų mokymo metodų taikymas sėkmingų mokinių ugdyme“; Sedos darželio specialioji pedagogė logopedė metodininkė Laimutė Mažrimienė – ,,Vaikų ugdymas kitoje aplinkoje“.

Džiugu, kad konferencijos metu dalyviai turėjo galimybę išgirsti ir pabendrauti tiesiogiai per Skype programą su Šiaurės Airijos ,,CrossmaglenSt. Patrick`s“ vaikų darželiu, pasidalinti patirtimi dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais, jų integravimą į bendrojo ugdymo grupes. Šį pranešimą pristatė Sedos darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Milieškienė ir St. Patrick`s vaikų darželio mokytoja Kristina Šlikienė.

Stendinius pranešimus pristatė Mažeikių lopšelio darželio ,,Eglutė“ socialinė pedagogė Indrė Ligeikytė, logopedė Kristina Railienė – ,,Tėvų, mokyklos, specialiojo ugdymo sąveika – kryptingos partnerystės pavyzdys“; Mažeikių mokyklos-darželio „Kregždutė“ socialinė pedagogė Roma Kohienė – „Žaisdami mokomės“.

Konferencijos organizatoriai nuoširdžiai dėkoja visiems dalyviams, Sedos darželio psichologo asistentei Viktei Noreikei už pagalbą organizuojant konferenciją ir visai darželio bendruomenei.

Tikimės, kad ši konferencija naudinga ir reikšminga, nes apėmė socialinio darbo ir ugdymo kontekste iškylančias problemas ir jų sprendimo būdus. Juk „Vaikas – tai stebuklas, tai gražus kūrinys, turintis begalę norų, troškimų, neribotų galimybių, vilties ir tyro džiaugsmo pažinti šį pasaulį“. Bendradarbiaudami, suprasdami vieni kitus, galime tai suteikti!

Vilma POCIENĖ

Socialinė pedagogė

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode