Sare roma
Procentai
RETRO

IN MEMORIAM Algimantas Kedis 1959 – 2016 (teminis puslapis „Krašto lobynai“)

Algimantas Kedis gimė Plungės rajone, Rietavo seniūnijoje. Ten lankė mokyklą, laisvalaikiu mėgdavo skaityti knygas, domėjosi sportu, gimnastika, pradėjo rašyti eilėraščius. Svajojo studijuoti teisę, bet įstojo į Šiaulių radiotechnikos mokyklą, kurią baigęs neilgai tedirbo pagal specialybę. Atlikęs karinę tarnybą, atvyko į mamos tėviškę Mažeikių rajone, Geidžių kaime. Traukė savas kraštas, jis norėjo būti panašus į senelį – tvirtą žmogų, didžiavosi senąja Motuzų gimine, iš kurios buvo kilęs. Turėjo minčių atstatyti, išsaugoti senelių namą, bet, kaip dažnai būna, pritrūko laiko... Sakydavo: „Mama, man jau dvidešimt penkeri, o ką aš gero nuveikiau?..“ Jo jautri širdis, iškilios mintys alko iššūkių, platesnio akiračio, troško  užsigrūdinti... Keletą metų dirbo kompresorių gamykloje. Vėliau dešimčiai metų išvyko į Rusiją, Tiumenės sritį, Nadymo miestą, taip vadinamas komjaunuoliškas statybas. Poetiška siela reiškėsi ir tuose kraštuose. Rašė rusiškai, eiles spausdino vietinė Rusijos spauda. Taip visą gyvenimą jis dirbo prie statybos darbų, bet nepamiršo ir kūrybos, rašė eilėraščius lietuvių, rusų kalbomis. Klaipėda, Palanga, jūra taip pat jo gyvenime daug reiškė, nes ten praleido daugiau nei dešimtį metų.

RINKIMŲ BELAUKIANT... ( 2)

Paskutiniu metu visa žiniasklaida laukė iš atostogų sugrįžtančio Ministro Pirmininko. Jo labai laukė ir Prezidentė. Taip, kaip susitarę. Tokiu atveju visada galvoji, o kas tokio netikėto įvyko toje mūsų Lietuvėlėje? Kad sveikatos apsaugos ministrė prisipažino, jog medikams kažkada davusi kyšį? Nieko naujo. Kad Žemės ūkio ministerijai pavaldi tarnyba per viešuosius pirkimus ženkliai padidintomis kainomis nupirko maisto produktus? Irgi nieko naujo. Kad aplinkos ministras atbuline data pasirašė kažkokį dokumentą? Taip pat Lietuvoje ne naujiena. Tai kur tikroji organizuoto laukimo priežastis?

Ekskursija po Šiaulių katedrą

Vasario 26 dieną keturiolika Šiaulių Dainų progimnazijos 5-8 klasių mokinių, lydimi tikybos mokytojos Laisvos Jankauskienės, lankėsi Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje bei pastoraciniame centre.

Vestuvės svetur ir Lietuvoje

Lietuviai namo grįžta dėl pirtelės

Ne viena mergina žiūrėdama romantines komedijas, o dar tiksliau – romantiškas jų pabaigas su vestuvėmis ant jūros kranto, atsidūsta: kada nors ir aš taip! Garantuota saulė, svajingai plazdančios suknelės, egzotiška muzika ir vaišės vilioja ne vieną jauną porą. Ne viena jauna pora šias svajones ir įgyvendina: įteikę pakvietimus tik keliems artimiausiems kelia sparnus svetur. Tačiau yra ir kita pusė – ilgus metus Ispanijoje, Airijoje ar Anglijoje gyvenančios poros švęsti tuoktuves grįžta namo. Kas, kaip ir kodėl šiandien jų ir klausiame:

Mažeikių mokiniai ir pedagogai savaitę gyvens tarptautinio šokio projekto ritmu

Mažeikiai – tarp trijų laimingųjų Lietuvos miestų, įtrauktų į didžiulį tarptautinį kultūrinį projektą. Kauno šokio teatras „Aura“ ir Norvegijos šokio teatras „Panta Rei“ prieš metus pradėjo projektą „Godos“, kurio tikslas – sukurti šiuolaikinio šokio spektaklį tuo pačiu pavadinimu „Godos“ ir vykdyti šokio edukaciją Lietuvos regioniniuose miestuose.

Į klausimą, kas yra šiuolaikinis šokis, atsakytų toli gražu ne kiekvienas didmiesčio gyventojas, o ką jau kalbėti apie mažesnius miestus. Beje, panaši situacija ir Norvegijoje.

Ir aš iš Mažeikių...

Saulei tekant parke. Saulei leidžiantis – parke

Senasis Mažeikių parkas. Vaizduotėje išliko labai aiškus ryto paveikslas: pro retas pušis iš už dailiai surikiuotų nuosavų namukų pareina saulė. Skleidžia spindulius pro šakas, pro pušų stuomenis, atsispindi prūdelyje, kurio krantai stačiakampiai – lyg liniuote nubrėžti. Vienas kitas retas laukinis krūmelis. Įsibėgėjęs pavasaris ar ankstyva vasara. Rytas. Šešta valanda. Į medį atremtas dviratis. Per kelis žingsnius nuo jo – žmogelis. Tai tada man atrodė – žmogelis. Liesas. Lengvu lietpalčiu apsivilkęs. Ir plėsčioja lyg paukštelis nebepajėgdamas pakilti ir skristi... Sportavo senolis. Jo sportas, jo mankšta jau nebebuvo uždegantis veiksmas. Jau nebe. Tik šiokie tokie judesiai. Jau ne ta energija, kurią skleisdavo jaunystė...

Viekšnių bibliotekoje pristatyta knyga

Vasario 25 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Viekšnių filiale vyko knygos „Vaclovo Biržiškos ir Petro Joniko susirašinėjimas (1948–1955)“ pristatymas. Šią knygą parengė ir išleido Klaipėdos universiteto literatūros katedros vedėja, profesorė Roma Bočkutė. Minėtoje knygoje pirmą kartą skelbiami 123 dviejų žemaičių, bičiulių laiškai, rašyti 1948–1955 metais Vokietijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Valstybinė šventė jaunam žmogui – tik laisvadienis? (teminis puslapis „Mes“)

Mūsų istorija turtinga svarbių, pasididžiavimo vertų ir minėtinų datų, tačiau dalis jų ne šiaip sau garsios, bet atraminės, pamatinės. Būtent tokia yra Vasario 16-oji – labai reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį. Ir 1918 metų, ir 1949 metų vasario 16-oji buvo lemtingos mūsų dabarčiai ir ateičiai. 1918 m. vasario 16-osios aktas tapo pagrindu, kuris vienijo žmones, kovojusius už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Dėl to ši data sovietų okupacinei valdžiai tapo pačia pavojingiausia ir daugiausia problemų keliančia. Vasario 16-ąją pasirašytą Nepriklausomybės aktą Rusija pripažino, 1920 m. liepos 12 d. pasirašydama su atkurta Lietuva Taikos sutartį. Deja, taika truko tik iki 1940 metų.

Kai pagalvoji... (6)

Stebint keleto paskutiniųjų metų šalies politinį gyvenimą, man, eiliniam piliečiui, kyla įtarimų, ar mūsų valstybės trys aukščiausi pareigūnai, valstybės valdžios vykdytojai, yra bent skaitę Lietuvos Konstituciją, vartę etikos vadovėlį. Kur Konstitucijoje parašyta, kad Seimo Pirmininkė, Ministras Pirmininkas turi laukti prie Prezidentės kabineto durų? Jeigu jie sutiko susitikti su Prezidente prezidentūros pastate, tai kultūringas rūmų šeimininkas, galvoju, privalėtų pasitikti atvykusius svečius.

Atsakymų ieškanti žvaigždėse ir širdyse (teminis puslapis „Kasdienybės mozaika“)

Justina Lesytė-Kateivienė Žemaičių Kalvarijoje baigė aštuonmetę mokyklą. Nors nuo pat mažumės traukė menai, tačiau dėl susiklosčiusių aplinkybių išvyko į Klaipėdą studijuoti buhalterijos mokslų. Tokiu būdu didelę gyvenimo dalį duoną užsidirbo įvairiose įmonėse draugaudama su skaičiais. Daugiausia metų atiduota Lietuvos draudimui. Dirbo moteris tai, už ką pinigus mokėjo, tačiau siela veržėsi ir liejosi vaizdais popieriaus lapuose, bandymais suvokti dangaus ir žmogaus ryšį, noru suprasti žmogaus galimybių ribas.

Pasirokuokem (teminis puslapis „Kasdienybės mozaika“)

Justina Lesytė-Kateivienė

Jauneke paeiškos

Soseteka dve kaimynės, abedve bova po veina, veina senesnioji našlė, vo keta išsiskyrusi. Nu juk po veina nieks nenor būte, vo daba tei laika tokei, kad baise sunke rasti koki drauga, arba gero, arba žanote, kap saka, pri būdos prerešte. Ta jaunesniuoji bova Bronė, vo senesnioji Leukadije. No ta Leukadeje mondri, vesor anos pelna, juk nudrožė mokyteis į kompiuterių kursus. Ka pasakoje, reikej is jouka merte. Saka, kad pradėjom ten mokyteis, juk ta mokytoje papasako papasako, no ni velne negali suprasti, atroda, lengviau ir arabu kalba išmoktumei. Juk, kad pradedi su ta pele, juk ni stala nebužtenk, da ir i veršu pakeli, bet išmoka.

Venkime žodyno klaidų (teminis puslapis „Kasdienybės mozaika“)

Žodyno tipo klaidos yra pavieniai suprielinksnėję ar suprieveiksmėję vietininkai: apimtyje, bėgyje, laike, laikotarpyje, pasekmėje, pasėkoje, eilėje, pirmoje eilėje, rezultate, išdavoje ir kt. Pasą turite sutvarkyti savaitės bėgyje (=per savaitę). Pasistengsime atvežti malkas laike trijų dienų (=per tris dienas). Viskas paaiškės mėnesio eigoje (=per mėnesį). Eilėje atvejų (=Daugeliu atvejų) kaltininkai lieka neišaiškinti. Pirmoje eilėje (=Pirmiausia) reikia kreiptis į gydytoją. Daržovės smulkiuose ūkiuose pagrinde (=dažniausiai) raunamos rankomis. Tie dalykai esmėje (=iš esmės) yra skirtingi. Tikrumoje (=Iš tikrųjų) reikėjo kitaip pasielgti. Tokio sprendimo pasėkoje patyrėme nuostolių (=Dėl tokio sprendimo buvo nuostolių). Nedarbo rezultate (=Dėl nedarbo, nedarbo rezultatas) – skurdas. Viso to išdavoje (=Dėl viso to) jis neteko darbo.

Mokėsi saugaus elgesio kelyje

Penktadienį Auksūdžio mokyklos-daugiafunkcio centro vaikai drauge su tėveliais, močiutėmis mokėsi saugaus elgesio kelyje drauge su VĮ Telšių regiono keliai darbuotojai.

Saugesnio interneto savaitės renginiai Sedos bibliotekoje

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Sedos filiale vasario 9–12 dienomis vyko Saugesnio interneto savaitės renginiai. Pirmasis renginys „Kompiuteris – pagalbininkas ruošiant pamokas“ vyko vasario 9 d. su Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos I b gimnazijos klasės moksleiviais. Antrajame renginyje-viktorinoje „Paieškokim internete!“, kuris vyko vasario 12 d., dalyvavo tos pačios gimnazijos trečios ir ketvirtos klasės vaikai.

„Subatvakaris“ dalyvavo jubiliejinėje šventėje

Vasario 7 d. Tirkšlių kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Subatvakaris“ dalyvavo Tytuvėnų kultūros centre dešimtąjį kartą vykusioje tradicinėje respublikinėje liaudiškos muzikos kapelų šventėje „Subatvakaris“ ir sulaukė šilto žiūrovų priėmimo.

Saugus elgesys internete

Vasario 9 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Viekšnių filiale vyko edukacinė pamoka „Saugus elgesys internete“, skirta Saugaus interneto savaitei.

Edukacinėje pamokoje dalyvavo Viekšnių gimnazijos 1a ir 1b klasių moksleiviai, kuriuos atlydėjo jų mokytojos Sonata Mylienė ir Regina Kersnauskaitė. Pamoką vedė Viekšnių filialo bibliotekininkė Sniegina Chriščinavičienė. Bibliotekininkė naudojosi bibliotekoje turimais spaudiniais apie saugų ir draugišką internetą bei rodė skaidres.

Kviečia nauja tapybos darbų paroda

Vasario 16 d. 13 val. Tirkšlių kultūros centre bus atidaryta žinomo mažeikiškio dailininko Algirdo Petravičiaus tapybos darbų paroda „Gamtos spalvos“.

Parodoje pateikiami 23 skirtingo formato ir įvairaus kūrybinio periodo kūriniai, leidžiantys žiūrovui patirti įvairialypį ir nenuspėjamą gamtos spalvų grožį. „Vakaras“, „Upelis“, „Sutemos“, „Šventė danguje“, „Švelnus peizažas“, „Rudenėja“, „Ramunės“ ir daugelis kitų paveikslų nekantriai laukia susitikimo.

Vytas ALEKNAVIČIUS

Autoriaus nuotr.

Šv. Agotos šventė lopšelyje-darželyje „Pasaka“

Vasario 5 d. lopšelyje-darželyje „Pasaka“ paminėta šv. Agotos, Duonos globėjos, diena. Nuo seno lietuviai šią dieną garbino ugnies deivę Gabiją ir kasdienį maistą – duoną, o atėjus krikščionybei ši šventė buvo sutapatinta su šv. Agotos varduvėmis.

Paminėjo šv. Agotos dieną

Vasario 5 d. Vaikų dienos centre lankėsi Mažeikių šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos „Carito“ savanorės. Šią dieną minima Duonos diena, kuri dar vadinama šv. Agotos vardu. Ta proga kartu su vaikais pasiruošėme Duonos dienos paminėjimui.

Laiškas iš ligoninės

Sveiki, mano mylimo laikraščio skaitytojai. Susirgau, tad teko atsidurti ligoninėje. Bebūnant čia visas dešimt dienų, atėjo mintis parašyti jums laišką. Sutikite, ne dažnai laikraštyje tenka skaityti laiškus iš ligoninės.

Tiesa, privalau iš karto įspėti tuos, kurie tikisi, kad laiške pradėsiu skųstis daktarais, kaltinti ligoninę. Atsiprašau jūsų iš anksto. Mano laiškas bus kitokio turinio. Jūs jau verskite kitus laikraščio puslapius ir ieškokite tokio pobūdžio kitų straipsnių. Mano laiškas bus apie gerus medikus, gerą neurologijos skyrių, gerą ligoninę, kuri yra visai čia pat – Plungėje.

Neurologijos skyrius. Likimas man mestelėjo tokią staigią, klastingą ligą, jog teko visai netikėtai atsidurti VŠĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninėje, neurologijos skyriuje. Šiame skyriuje, jei kas nežino, gydomos tokios ligos, kaip insultas, neuritas ir kitos neurologinės ligos.

Apie spaudos fotografijos subtilybes

Vasario 3 d. Mažeikių muziejuje įvyko susitikimas-paskaita „Socialinių grupių fotografavimas „iš vidaus“. Kaip prisijaukinti politikus, valkatas ar menininkus“. Lektorius – Šiaulių fotografijos namų vadovas profesionalus fotografas ir žurnalistas Rolandas Parafinavičius.

Gimnazistų darbų paroda „Kaukė“

Sausio 29 d. Mažeikių švietimo centre atidaryta Merkelio Račkausko gimnazijos moksleivių darbų paroda „Kaukė“, kurią apžiūrėti galima visą vasario mėnesį.

Paklaustas apie pateiktus darbus ir pačią parodą, gimnazijos dailės ir technologijų mokytojas Raimondas Milėška sakė: „Darbus šioje parodoje eksponuoja gimnazistai, pasirinkę dailę kaip bendrąjį kursą. Čia eksponuojama 18 kaukių, kurios išsiskiria tuo, kad kiekviena jų per individualų meninį suvokimą ir vidinę pasaulėjautą identifikuoja patį kūrinio autorių. Jos nėra bevardės, nėra tik elementarus dekoro ar puošybos elementas, bet yra kiekvieno jauno kūrėjo spalvingas mikro pasaulis, kurį buvo galima pabandyti išreikšti per konkrečią temą – „Kaukė“.“

Moksleiviai susipažino su naujomis technologijomis

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Sedos filiale sausio 28 d. lankėsi dvi ekskursijos, kurių metu Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos 4b klasės moksleiviai bei jaunųjų šaulių būrelio nariai susipažino su įranga, gauta iš projekto „Pažangių technologijų ir laisvalaikio centras“, kurį remia Lietuvos kultūros ministerija ir Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos projektas „Bibliotekos pažangai2“.

Paminėtos Vytauto Klovos 90-osios gimimo metinės

   Sausio 30–31 d. Mažeikiuose įvairiais renginiais paminėtos kompozitoriaus Vytauto klovos 90-osios gimimo metinės.

      Šeštadienį Tirkšliuose, Mokyklos g. 2, atidengta atminimo lenta šiam kompozitoriui ir jo broliui dailininkui monumentalistui Boleslovui Klovai atminti.

Dalyvavo kapelų šventėje

      Šeštadienį Šiaulių rajono Kuršėnų kultūros centre vyko 18-oji Lietuvos liaudiškos muzikos kapelų šventė „Griežk , smuikeli“, kurioje dalyvavo ir Tirkšlių kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Subatvakaris.

      Be kapelos „Subatvakaris“, vadovaujamos Antano Erlicko, ir kuršėniškių: kapelos „Salduva“ bei Tradicinės styginių instrumentų grupės, pasirodė „Rumbos kvartetas“ iš Latvijos, Kuldigos, Joniškio A. Raudonikio meno mokyklos kapela, Šiaulių kapela „Saulė“ ir „Lakštingėlė“ iš Kretingos. Renginį vedė Jovita Lubienė ir Zenonas Gestautas.

Medžiotojai nuo Varduvos kranto (teminis puslapis „Kasdienybės mozaika“)

,,Varduvos upė, ant kurios smėlėto kranto yra Ukrinų kaimas – gamtos mylėtojų traukos vieta. Kiekvienas taip ir stengiasi pabūti prie užtvenktos upės tvenkinio, kuriame plaukioja gulbės, turškiasi antys, o ir žvejui yra kur meškerę švystelėti.

Nuo Ukrinų, važiuojant į Židikų pusę, vingiuoja Kvistės upelis. O jau vietovės upių sandūroje ypač gražios! Gal dėl to ir žmonės, kaip minima rašytiniuose šaltiniuose, toje vietovėje, ant kalvelės, apsigyveno šešioliktajame amžiuje. Tais laikais žemdirbystė dar nebuvo išvystyta, tad medžioklė buvo pragyvenimo šaltinis.

Pasiūlytas ar išrinktas?

Nuomonė

        Praėjusios savaitės pabaigoje rajono laikraščiuose pasirodė dviprasmiška informacija. Vienas teigė, kad ,,Darbo grupės nariams išsakius savo nuomones, pasiūlyta teikti Tarybai svarstyti ...kandidatūrą...“ . Kitas (laikraštis) apie jokius svarstymus Taryboje nekalba: ,,...Šiemet, Vasario 16-ąją, Mažeikių rajono savivaldybės garbės piliečio vardas bus suteiktas ilgamečiui rajono savivaldos darbuotojui, buvusiam rajono Savivaldybės mero pavaduotojui, biomedicinos mokslų daktarui...“. Kaip visa tai reikia suprasti? Ar nėra taip, kad viskas seniai iš anksto nuspręsta, o atliekami tik formalumai? Priešingu atveju pastarasis laikraštis nebūtų toks tikras. Atvirkščiai – kviestų visuomenę diskusijai, dabar tikriausiai ,,išsprūdo per anksti“. Kadangi niekas dar neaišku, tai galima pasvarstyti, padiskutuoti.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode