Kavaliauskas
Rusijoje išniektas vyskupo kankinio Dievo tarno M. Reinio atminimas

isniekintasSpaudos pranešimai apie Vladimiro miesto kapinėse Rusijoje sugriautą memorialą Stalino represijų aukoms susilaukė platesnio dėmesio. Apie Šventojo Sosto ir Visuotinės Bažnyčios gyvenimo realijas įvairiomis kalbomis informuojanti svetainė „Il Sismografo“ pasidalijo LRT pranešimu anglų kalba apie arkivyskupo M. Reinio atminimo išniekinimą Rusijos Federacijoje.

Trečiadienio katechezė: šventieji Kirilas ir Metodijus, slavų apaštalai

slavuSpalio 25 dienos bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus tęsė katechezių ciklą apie apaštalinį uolumą ir klausytojams pristatė du įžymiuosius, ypač Rytų tradicijoje, brolius, nusipelniusius „slavų apaštalų“ titulo: tai šventieji Kirilas ir Metodijus, gimę IX amžiuje Graikijoje, atsisakę politinės karjeros, kurią jiems būtų užtikrinusi jų kilmė, ir pasirinkę vienuolinį kelią. Vis dėlto jų svajonė apie nuošalų gyvenimą ilgai netruko.

Popiežius: meldžiuosi už Artimuosius Rytus ir Ukrainą

meldTrečiadienio bendrojoje audiencijoje, po katechezės apie šventuosius brolius Kirilą ir Metodijų, popiežius Pranciškus dar kartą kreipėsi į susirinkusius šv. Petro aikštėje maldininkus ir jį girdinčius per komunikacijos priemones, primindamas karo žalojamą Šventąją Žemę, Ukrainą, dar kartą pakviesdamas prisidėti prie maldos už taiką. 

Kard. F. Filoni: malda už taiką yra šauksmas, biblinės tradicijos dalis

biblinesMaldos ir pasninko dienos, kuri bus švenčiama ateinantį penktadienį, spalio 27-ąją, paskelbimas atitinka popiežiaus Pranciškaus stilių ir primena šv. Jono Pauliaus II stilių, kuris panašiomis dramatiškomis aplinkybėmis kvietė visus krikščionis melsti taikos. Malda už taiką taip pat yra biblinė tradicija, pažymi kardinolas Ferdinando Filoni. Interviu su juo paskelbė italų katalikų dienraštis „Avvenire“.

Šv. Benediktas – taikos pasiuntinys ir Europos globėjas

bene1964 m. spalio 24 d., popiežius šv. Paulius VI suteikė Europos globėjo titulą šv. Benediktui Nursiečiui ir iš naujo konsekravo per karą sugriautą Montecassino benediktinų vienuolyną.

Šv. Benediktas Nursietis nesvarstė apie taiką tarp tautų, tačiau jo mokymas – Pax benedictina – yra puikus gidas, kaip tapti taikiu ir susitaikiusiu žmogumi. O toks žmogus tampa taikos šaukliu ir kitiems, pažymėjo popiežius Pranciškus rugsėjo mėnesį sveikindamas vieno ekumeninio susitikimo apie taiką dalyvius.

Sinodo teologas Dievas nepaliaujamai mus veda link naujų įžvalgų

sinodoPaskutinės sinodo savaitės, skirtos iki šiol atlikto darbo sintezei, pradžioje, pirmadienį, spalio 23 d., į asamblėjos tėvus ir motinas kreipėsi australas teologas kun. Ormondas Rushas. Per pastarąsias tris savaites sinodo posėdžių salėje kelti klausimai labai dažnai buvo susijęs su tradicijos sąvoka. Tai tas pats klausimas, kuris buvo ir vienas pagrindinių Vatikano II Susirinkimo diskusijų klausimų.

Don Gnocchi fondas: pagyvenusių žmonių priežiūra namuose

namuose„Turime pasiūlyti galimybių, dėl kurių verta gyventi, nes pagyvenę žmonės dažnai patiria didžiausią kančią – vienišumą“, – sako kun. Vincenzo Barbante, pristatydamas konferenciją apie galimybes sprendžiant vyresnio amžiaus žmonių poreikių problemas.

Romoje vyko konferencija „Silpnas pagyvenęs pacientas: strategijos kaip juo rūpintis“, kurioje diskutuota kaip integruoti, skatinti, padėti pagyvenusiems žmonėms. „Don Gnocchi fondo“ inicijuotas renginys ragina ieškoti kaip atsiliepti į šių pažeidžiamiausių žmonių poreikius. Kaip komentuoja kunigas Vincenzo Barbante, fondo slaugos institutų prezidentas, „pagyvenę žmonės turi gauti tokią pagalbą, kuri leistų jiems išlaikyti orią gyvenimo kokybę, susidūrus su sunkumais, būtina užtikrinti adekvačią, individualią jų priežiūrą“.

Katalikai sudaro 17,67% pasaulio gyventojų

katalikaiSekmadienį, spalio 22 d., minimos Pasaulinės misijų dienos proga Šventojo Sosto Evangelizacijos dikasterijos žinių agentūra „Fides“ paskelbė statistinius duomenis apie Katalikų Bažnyčios narių ir sielovadininkų skaičių pasaulyje.

Kas yra sinodas Ortodoksų Bažnyčioje?

sinodasŠia tema Vyskupų sinodo asamblėjoje kalbėjo svečias iš Konstantinopolio Visuotinio Patriarchato Pisidijos metropolitas Jobas, vienas iš dvylikos asamblėjoje dalyvaujančių broliškų delegatų, atstovaujančių seseriškoms Bažnyčioms ir krikščionių bendruomenėms.

Trečiadienio katechezė: romaus evangelizavimo grožis ir šiluma

romaus„Šiandien norėčiau jums kalbėti apie žmogų, kurio gyvenimo aistra buvo Jėzus ir patys vargingiausi broliai bei seserys“, – per spalio 18 dienos bendrąją audienciją sakė popiežius Pranciškus, tęsdamas katechezių ciklą apie apaštalinį uolumą ir pristatydamas šv. Karolį de Fuko (Charles de Foucauld), jo dvasinę Dievo patirtį, padariusią jį visų broliu.

Popiežius: spalio 27 d. melsimės ir pasninkausime už taiką

pasnTrečiadienį per bendrąją audienciją popiežius dar kartą išsakė susirūpinimą dėl labai rimtos ir vis blogėjančios padėties Gazos ruože. Pranciškus taip pat pranešė apie maldos ir pasninko už taiką iniciatyvą spalio 27 d. Romoje, prie kurios paprašė prisijungti visas katalikų vyskupijas, kitų konfesijų krikščionis, kitų religijų tikinčiuosius ir visus, kam rūpi taika.

Jeruzalės patriarchas: išklausykime kitą, nors mūsų sielos apakintos

sielosMaldos ir pasninko diena už taiką Šventojoje Žemėje – tai gražus visų krikščioniškų bendruomenių vienybės ženklas, pažymėjo spalio 17 dieną minimos taikos dienos išvakarėse jos sumanytojas kardinolas P. Pizzaballa, Jeruzalės lotynų patriarchas. Antradienio pavakare jis patriarchato Švč. Išganytojo katedroje Jeruzalės senamiestyje vadovaus Švenčiausiojo Sakramento adoracijai už taiką Šventojoje Žemėje.

Kardinolas G. Ryšas: Su tikėjimu daryti tai, kas neįmanoma

darytiKardinolas Grzegorzas Ryšas (Grzegorz Ryś), Lodzės (Lenkija) arkivyskupas, šv. Jono Pauliaus II jubiliejaus proga paragino savo tautiečius ir visus, kuriems brangus lenkų kilmės popiežiaus mokymas, pagal jį atsiverti norui susitaikyti, atsisakyti susipriešinimo ir nueiti gailestingumo keliu iki galo. Lenkų kardinolas taip pat yra vienas iš dabar vykstančio Sinodo tėvų.

Šventosios Žemės dominikonas: melskime Rožinio Mariją teisingos taikos

rozinioŠventosios Žemės krikščionys šį antradienį, spalio 17 d., paskelbė maldos ir pasninko už taiką diena. Sekmadienį popiežius Pranciškus paragino visus prie jos prisidėti. Pastarosiomis dienomis popiežius keletą kartų telefonu kalbėjosi su vienintelės katalikų parapijos Gazoje klebonu argentiniečiu kunigu Gabrieliu Romanelli.

Malda už taiką prie šv. Pijaus X relikvijų Paduvoje

padŠv. Pijaus X, popiežiaus, raginusio visą atnaujinti Kristuje, palaikų sarkofagas nuo pirmadienio, spalio 16 d., išstatytas tikinčiųjų pagarbinimui Paduvos (Veneto regionas, Italija) katedroje. Spalio 17 d. maldos vigilija prie šventojo popiežiaus kapo Paduvoje skirta taikai Šventojoje Žemėje maldos bendrystėje su Jeruzalės patriarchais, Romos vyskupu ir Visuotine Bažnyčia. 

Popiežiaus žinia Pasaulinės maisto dienos proga

maistoSpalio 16-ąją kasmet minima Pasaulinė maisto diena, kuria siekiama atkreipti dėmesį į maisto stokos pasaulyje problemą. Spalio 16-oji – tai ir Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) įkūrimo (1945 m.) metinės. Šia proga popiežius Pranciškus parašė laišką FAO generaliniam direktoriui Qu Dongyu.

Popiežius: nebūkime kurti Dievo kvietimui

kurtiDievas, būdamas meilė, iki galo gerbia mūsų laisvę. Jis siūlo save, tačiau savęs niekad neprimeta, pažymėjo popiežius, sekmadienio vidudienį Viešpaties Angelo maldos proga dalydamasis mintimis apie Jėzaus palyginimą XXVIII eilinio sekmadienio Evangelijoje.

„Gana! Karas visada yra pralaimėjimas! Visada!“

hanaPo sekmadienio vidudienio maldos ir palaiminimo popiežius išsakė skausmą dėl poslinkių Artimuose rytuose, pakvietė antradienį, spalio 17, prisidėti prie Šventosios Žemės tikinčiųjų pasninko ir maldos už taiką dienos. Popiežius, be to, kalbėjo apie Kalnų Karabacho krizę, sunkią pabėgėlių humanitarinę situaciją ir prašė apsaugoti armėnų šventoves ir vienuolynus, taip pat paminėjo Romos žydų bendruomenės deportacijų 80 metinių sukaktį spalio 16 d.

Popiežius skalabrinams: kad nusileistume tarp žmonių, visų pirma pakilkime pas Dievą

vyskscalabriniSpalio 14 dieną popiežius Pranciškus priėmė skalabrinų šeimos narius, kurie šeštadienį užbaigė kone savaitę trukusį tarptautinį seminarą apie savo įkvėpėjo – vyskupo Jono Krikštytojo (Giovanni Battista) Scalabrini (1839-1905) – dvasingumą. Seminaras surengtas metams po vyskupo paskelbimo šventuoju Šv. Petro aikštėje (2022 spalio 9 d.). Vyskupas yra vadinamas migrantų šventuoju, dėl savo begalinio rūpesčio XIX amžiaus pabaigos ir XX amžiaus pradžios italų migrantais.

G. B. Montinis – Paulius VI: kanonizavimo metinės

pauliusVILygiai prieš penkerius metus, spalio 14-ąją, Romoje vykstant jaunimo sinodui, Paulius VI, visuotinės Bažnyčios ganytojas nuo 1963 iki 1978 metų, paskelbtas Bažnyčios šventuoju.

Po penkerių metų nuo kanonizavimo ir 45-erių nuo mirties, šv. Paulius VI – Giovanni Battista Montinis – ypač menamas gimtojoje Milano arkivyskupijoje, kurios arkivyskupu jis buvo, kai 1963 m., po popiežiaus šv. Jono XXIII mirties, buvo išrinktas apaštalo Petro įpėdiniu Romos soste.

Popiežiaus šv. Jono Pauliaus II išrinkimo sukaktis

jonaspauliusiiKetvirtadienį, spalio 12 d., Romoje prasidėjo šv. Karolio Wojtyłos – popiežiaus šv. Jono Pauliaus II išrinkimo Romos vyskupu ir popiežiumi 45 metinių minėjimai: Eucharistijos šventimas Šv. Petro bazilikoje, koncertas Didžiojoje Marijos bazilikoje ir kiti renginiai Šv. Stanislovo bažnyčioje Romoje, įskaitant susitikimą su garsiu fotografu Arturo Mari, beveik 27 metus iš arti lydėjusio ir įamžinusio Jono Pauliaus II, po mirties praminto „didžiuoju“, popiežystę.

Atleidimas ne atima, bet duoda

popansaSpalio 11 dienos bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus tęsė katechezių ciklą apie apaštališkąjį uolumą ir pakvietė susipažinti su šv. Juozapinos Bakhitos, buvusios vergės iš Sudano, liudijimu. Melskimės už Sudaną, kurį žaloja mažai viešumoje matomas konfliktas, pridūrė popiežius. Šventosios Bakhitos šlovė, pasak jo, peržengia sienas ir pasiekia visus, kurių tapatybė ir orumas yra neigiami.

Patriarchas I. I. Sedrakas: Kristaus centriškumas – pagrindinė sinodo gija

gijaPatriarchas Ibrahimas Izakas Sedrakas, vyriausias pagal luomą iš devynių popiežiaus paskirtų asamblėjos pirmininkų delegatų, trečiadienį, spalio 5 d., pasveikino visus Vyskupų sinodo asamblėjos narius ir svečius. Jis pasidžiaugė visos Dievo tautos ir visų asamblėjos dalyvių vardu už sinodo suteiktą susitikimo ir ėjimo kartu malonę.

Popiežiaus pal. Jono Pauliaus I mokymas vienu sakiniu

mokymasKetvirtadienį, rugsėjo 28 d., minimos popiežiaus pal. Jono Pauliaus I mirties 45 metinės. Rugsėjo mėnesį taip pat sukako buvusio Venecijos patriarcho ir Romos vyskupo Albino Luciani – Jono Pauliaus I – beatifikacijos pirmosios metinės. 2022 m. rugsėjo 4 d., popiežius Pranciškus iškėlė Garbingąjį Dievo tarną į Altorių garbę, jį paskelbdamas Bažnyčios palaimintuoju.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode