Kavaliauskas
Masiniai renginiai saugomose teritorijose

masiniaiValstybinė saugomų teritorijų tarnyba primena, kad masinių renginių organizatoriai privalo renginį iš anksto derinti su saugomos teritorijos direkcija ir gauti leidimą. Jeigu renginyje dalyvauja daugiau kaip 100 dalyvių ir organizatorius siekia pelno (pajamų), lankytojo bilietai yra privalomi.

Nuostata, kad masinių renginių organizatoriai privalo derinti su saugomos teritorijos direkcija yra patvirtinta Vyriausybės nutarimo „Dėl regioninių parkų nuostatų patvirtinimo“ pakeitime 

Minėto nutarimo 25 punkte nustatyta: „Kultūros, sporto ir kitokius renginius (išskyrus urbanizuotas teritorijas ir sodybas), kai planuojama daugiau kaip 100 dalyvių, regioniniame parke galima organizuoti tik suderinus renginio vietą su direkcija. Renginio vieta raštu derinama su direkcija Taisyklėse nustatyta tvarka per nustatytus terminus. Direkcija sprendimą suderinti planuojamo kultūros, sporto ir kitokio renginio vietą priima įvertinusi ir nustačiusi, kad planuojamas renginys nepakenks gamtos ir kultūros vertybėms“.

Neseniai viešoje erdvėje nuskambėjo Neries regioniniame parke vykęs „Moterų ralis“, papiktinęs šios saugomos teritorijos lankytojus. Minėto renginio organizatoriai nebuvo gavę pritarimo iš Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos – organizuoti autoralį saugomoje teritorijoje. Tuo metu miško takeliais keliavę žygeiviai liko nepatenkinti pro šalį ūžiančiais automobiliais. 

Neries regioninio parko nuostatų 21 punktas žymi:  „Kultūros, sporto ir kitus aktyvios veiklos gamtoje renginius regioninio parko gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose bei „Natura 2000“ tinklo teritorijose galima organizuoti tik gavus Direkcijos pritarimą. Reikalavimas netaikomas renginiams, organizuojamiems urbanizuotose teritorijose. Prašymai organizuoti renginį direkcijai teikiami ir nagrinėjami Taisyklių nustatyta tvarka ir terminais. Direkcija sprendimą dėl kultūros, sporto ir kitos aktyvios veiklos derinimo ar nederinimo priima įvertinusi, ar organizuojamas renginys nepakenks saugomoms vertybėms“.

Pasak Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistės Dianos Urbonės, kiekvienoje savivaldybėje yra savivaldybių Tarybų patvirtintos Renginių organizavimo viešojo naudojimo teritorijose taisyklės. Jose turi būti punktas, kad organizuojant renginį viešo naudojimo teritorijoje, kuri yra saugoma teritorija, reikalingas suderinimas su atsakinga institucija – atitinkama saugomų teritorijų ar nacionalinio parko direkcija. Masinių renginių organizatoriai turi užpildyti pateiktas formas.

Taip pat primename, kad Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 2019 metais papildė Valstybinio parko ir Žuvinto biosferos rezervato lankytojo bilietų platinimo, apskaitos ir surinktų lėšų naudojimo tvarkos aprašą , kuriame nurodoma, kad masinių komercinių renginių metu lankytojo bilietas yra privalomas. Masiniu komerciniu renginiu valstybiniame parke ir Žuvinto biosferos rezervate laikomas renginys, kuriame planuojamas dalyvių skaičius yra 100 ir daugiau žmonių, ir kuriuo organizatorius siekia pelno (pajamų).

Gautos lėšos už lankytojo bilietą skiriamos gamtos objektų, rekreacinių teritorijų priežiūrai, tvarkymui, informacinių stendų atnaujinimui,  taip pat švietėjiškai gamtosauginei veiklai vykdyti.

 

Aplinkos ministerijos nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode